Информация за връщане и рекламация

Адрес за връщане на стоката:

Офис на Спиди – гр. София, кв. Редута, ул. „Велчо Атанасов“ No 20, получател: Виа Веста ЕООД, телефон: 0887993009

Всеки клиент има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от него или от трето лице.

За да упражни правото си по настоящата клауза, Купувачът трябва да уведоми недвусмислено Продавача за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Продавача публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

За упражняване правото на отказ Продавача предоставя на Купувачът възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път, стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Продавача незабавно изпраща на Купувача потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Купувачът е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Продавача или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която купувача е упражнил правото си на отказ от договора.

При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

Разходите по връщането на продукта се поемат от Клиента/Купувача/Потребителя.

Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

В случай че Клиентът не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми Продавача за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Когато във връзка с изпълнението по договора Продавачът е направил разноски и Купувачът се откаже от договора, НВ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Потребителят/Купувачът/Клиентът няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

– за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

Продавачът възстановява на Купувача заплатената от него цена за върнатите стоки, като възстановяването на сумите се извършва чрез банков превод, в срок от 14 работни дни.

Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Клиентите следва да се свържат с Продавача на посочените данни за контакт. Всеки клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл.